Модель управління державним боргом у США

Mariia Mygal
Державний борг США

В умовах війни питання управління державним боргом є надзвичайно чутливим для України. У новинах ми все частіше чуємо про нову позику від МВФ, кредит від ЄС чи інших міжнародних організацій. І всі розуміють, що навряд чи зростання державного боргу – це позитивне явище для країни.

Водночас без зовнішньої допомоги Україні було б складно впоратися з викликами війни – скороченням податкових і митних надходжень, зниженням економічної активності та збільшенням дефіциту бюджету. Міністерство фінансів України провадить ефективну політику залучення грантів та пільгових кредитів, щоб зберігати контрольованість бюджету і платіжну спроможність держави.

Дійсно, аналіз управління державним боргом у Франції показав, що попри високий рівень заборгованості відносно ВВП країна стабільно розвивається та навіть економічно зростає. 

Наступною країною у нашому дослідженні стали Сполучені Штати Америки. Держборг США цьогоріч вперше перевищив $30 трлн. Ця цифра здається занадто високою та небезпечною для держави, проте рівень добробуту громадян високий, і саму країну нині вважають наддержавою. 

У чому ж полягає феномен державного боргу США?

Сучасний стан державного боргу США

Державний борг США — це гроші, які федеральний уряд Сполучених Штатів Америки винен своїм кредиторам. Серед них фізичні особи, корпорації, державні/ місцеві/ іноземні уряди та інші організації за межами уряду Сполучених Штатів. Правління країни залучає кошти шляхом випуску казначейських цінних паперів трьох типів: 

  • Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку. Вони вважаються найменш ризикованим загальнодоступним варіантом інвестування у світі; 
  • Казначейські векселі та облігації. Чим вищий попит на ці цінні папери – тим нижчу процентну ставку казначейство змушене платити покупцям. Дуже низькі ставки сьогодні говорять про досить високий попит;
  • Казначейські цінні папери із захистом від інфляції. Процентна ставка є постійною, але основна сума коригується на основі індексу інфляції. 

Дефіцит бюджету і розмір державного боргу США мали тенденцію до зростання, але процес прискорилися після заходів для боротьби з наслідками пандемії. Відсоток боргу зі строком погашення протягом наступних 12 місяців зріс від 27% у 2019 році до 35% у 2020 році, а дефіцит бюджету на кінець 2021 фінансового року становив $2,78 трлн. 

Цього місяця державний борг США вперше перевищив $31 трлн, що стало рекордним показником за всю історію Сполучених Штатів. Водночас США – одна з країн-лідерів світу за обсягом ВВП. Співвідношення державного боргу до ВВП країни у 2021 році становило лише 137,2% (рисунок 1). І за розміром цього показника США не входить навіть до двадцятки країн-лідерів світу

Державний борг США
Рисунок 1. Динаміка державного боргу США у відсотках до ВВП за 2012-2021 роки, %

Зважаючи на високий показник ВВП, США гарантує стабільність вкладів у їхню економіку і країна досить приваблива для кредиторів. Інвестори, інші держави та фонди впевнені, що їхні кошти будуть повернені з відсотками, і тому активно вкладають кошти в економіку країни. Модель управління державним боргом США на своєму прикладі підтверджує тезу, що високий рівень державного боргу не перешкоджає розвитку країни за умови ефективного управління ним.

Особливість моделі управління державним боргом у США

Основною інституцією в управлінні державним боргом США є Казначейство. Його діяльність покликана сформувати високий попит на цінні папери з боку інвесторів. Ця мета досягається шляхом ефективного управління облігаціями, які балансують зовнішні ризики та витрати на відсотки. Як саме Казначейство США реагує на виклики, що виникають – невизначеність щодо потреб у позиках, майбутніх процентних ставок, не встановлений ліміт боргу та зміни на фінансовому ринку?

Зміни політики та економічні умови важко передбачити, проте вони можуть істотно вплинути на грошовий потік. Казначейство реагує на зовнішні події (спад, війна, надзвичайні ситуації, стихійні лиха) шляхом швидкого випуску цінних паперів на вигідних для країни умовах. Таким чином, США запобігає потребі у додаткових позиках. 

Також Казначейство США поєднує випуск довгострокових та короткострокових цінних паперів. Довгострокові цінні папери мають вищі процентні ставки, але забезпечують більшу впевненість у плануванні бюджету. 

У США існує таке поняття, як «ліміт заборгованості» – це юридичне обмеження загальної суми боргу. Невизначеність цього ліміту може спричиняти проблеми з управлінням ним. А такі затримки через очікування підвищення ліміту державного боргу мали місце в 10 із 11 останніх  фінансових років у США. Щоб не виходити за рамки цього обмеження, Казначейство призупиняє інвестиції або тимчасово деінвестує цінні папери. Але якщо і ці способи вичерпано, а коштів для виконання фінансових зобов’язань досі недостатньо, Казначейство змушене відтермінувати ці платежі.

Будь-які структурні зміни на фінансових ринках мають вплив і на систему управління державним боргом у США. Наприклад, пандемія COVID-19 привела до серйозних збоїв на фінансовому ринку в березні 2020 року, що спричинило швидку відповідь Федеральної резервної системи. Такі шокові ситуації створюють ризики для ліквідності та ефективності діяльності Казначейства. Порушення функціонування моделі фінансового ринку можуть зменшити попит інвесторів на цінні папери Казначейства та негативно вплинути на його здатність позичати гроші за найнижчою ціною протягом тривалого часу.

Висновки

Отже, сьогодні державний борг – це загальносвітова практика для більшості країн. За правильного використання отриманих грошей можна в перспективі значно покращити рівень добробуту громадян країни. На прикладі США зрозуміло, що головне – це можливість держави управляти боргом та обслуговувати його. 

Особливістю моделі управління державним боргом США є ефективність реагування Казначейства на зовнішні ризики та виклики, що виникають. Правильна реакція у таких ситуаціях запобігає потребі США у додаткових позиках. 

Попри рекордні показники розміру державного боргу, США показує також і відповідне зростання виробництва в країні. За правильного використання державний борг – це той поштовх, який здатний виводити країну зі скрутного становища, проте якщо ці кошти потрапляють у «неправильні руки» – борг стає важким тягарем не лише для теперішнього, а і для наступних поколінь. 

Як управляють державним боргом у Японії, де його показник майже вдвічі перевищує обсяг ВВП країни – читайте у наступному матеріалі. 

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту «Полегшення боргу для України». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

Вас може зацікавити