Модель управління державним боргом у Франції

Mariia Mygal

Неспровокована військова агресія з боку рф помітно підірвала українську економіку – падіння ВВП, скорочення експорту, зниження імпорту, проблеми з курсовою стабільністю, дефіцит бюджету становить $5 млрд щомісяця. В Україні зростання боргової залежності постає як одна з найбільш вагомих проблем економічного та політичного характеру, що потребує нагального вирішення. Одним із факторів покращення стану державних фінансів, підвищення добробуту та скорочення бідності може стати ефективність управління державним боргом. 

Існування держборгу є звичною практикою для країн світу – деякі з них мають рівень держборгу більше 100% ВВП, але водночас високий рівень життя. Найбільшим боржником світу є Японія. На 2021 рік вона має 234,4% державного боргу відносно ВВП. Попри це економіка Японії — одна з найрозвиненіших економік світу. Станом на лютий 2022 року Японія займає третє місце у світі за величиною номінального ВВП. Крім того, вона має високий індекс людського розвитку .

Державний борг різко збільшується після воєн, економічних катастроф, фінансових криз та інших подій, коли державні витрати зростають темпами, що перевищують доходи – з чим уже зіткнулася Україна. 

Наскільки це критично та як запобігти борговій кризі?

Для аналізу цих питань ми дослідили досвід управління боргом у розвинених країнах із можливістю адаптації найкращих практик в Україні. 

Першою країною у нашому дослідженні стала Франція.

Сучасний стан державного боргу Франції

Державний борг Франції формується з усіх фінансових зобов’язань держави та державних адміністрацій, взятих у формі позик. Європейські критерії передбачають, що державний борг країн-членів не має перевищувати стандарту 60% ВВП, разом із тим у Франції він становить 116%. 

Причиною різкого зростання державного боргу у Франції стала криза Covid-19 – на кінець 2021 він перевищує 2 650 млрд євро, тобто 112,9% відносно ВВП. Таке підвищення було зумовлене порушенням нормального режиму функціонування національного виробництва (рисунок 1).

Державний борг Франції
Рисунок 1. Динаміка обсягу державного боргу Франції у відношенні до ВВП у період з 2012 до 2021 року, %

Майже половину власників державного боргу країни становлять нерезиденти Франції – здебільшого це інституційні інвестори (зокрема пенсійні та страхові фонди), а також суверенні інвестиційні фонди, банки та навіть спекулятивні фонди. (рисунок 2).

Державний борг Франції
Рисунок 2. Структура власників державного боргу Франції станом на вересень 2021 року

Інституції управління державним боргом у Франції

Управлінням державним боргом країни займається Агентство фінансів Франції. На організацію покладена місія управління боргом та вільними коштами держави з найбільшою вигодою для платників податків та за найкращих умовах надійності.

Діяльність Агентства фінансів Франції спрямована на випуск цінних паперів, мінімізацію вартості цих випусків і пов’язане з цим управління ризиками. 

Для фінансування державного боргу Франція випускає оборотні боргові цінні папери двох типів: 

  • казначейські облігації, які є середньостроковою та довгостроковою заборгованістю держави з терміном погашення від двох до п’ятдесяти років. 
  • казначейські векселі з фіксованою ставкою та дисконтованим відсотком з терміном погашення менше одного року. 

Що більший термін погашення за цінними паперами – то більша процентна ставка встановлюється по них.

Не менш важливою установою є фонд державного боргу, діяльність якої спрямована на підтримку кредитоспроможності центрального уряду на фінансових ринках. Фонд може купувати цінні папери, випущені та гарантовані державою, або випущені державними установами чи компаніями, з метою їх утримання, анулювання або продажу.

Особливість моделі управління державним боргом у Франції

У бюджеті на 2021 рік уряд Франції запровадив «зелений бюджет» як спосіб покращити звітність про вплив державних фінансових ініціатив на екологічний перехід – концепцію, спрямовану на створення нової соціальної та економічної моделі для ефективного реагування на екологічні виклики. Зелені облігації випускаються суб’єктами підприємництва, місцевими органами влади та іншими організаціями для збору коштів на відновлювані джерела енергії та інші проєкти, які сприяють вирішенню екологічних проблем. Крім того, Агентство фінансів Франції розробило комплексну структуру для випуску зелених облігацій, яка містить ключові функції як щодо вибору проєкту, так і для звітності.

Висновки

Франція має агентську модель управління державним боргом (окрема структура/агентство вибирає найоптимальніші методи управління державним боргом). Пріоритетним завданням політики управління державним боргом у Франції є мінімізація боргового тягаря на платників податків. Це досягається за допомогою зростання ефективності управління державними цінними паперами. Крім того, стратегічною метою боргової політики Франції є зменшення зовнішнього боргу та відношення державного боргу до ВВП. 

Особливістю моделі управління державним боргом Франції є наявність “зеленого” бюджету – фінансування програм, спрямованих на охорону навколишнього середовища та вирішення екологічних проблем. 

А як управляють держборгом у США, де його співвідношення до ВВП становить 137,2%, – читайте в наступному матеріалі.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту «Полегшення боргу для України». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

Вас може зацікавити