Модель управління державним боргом у Німеччині

Mariia Mygal

Із кожним місяцем війни наша країна все більше занурюється у боргову залежність від міжнародних фінансових організацій.

За прогнозами Уряду, граничний розмір держборгу у 2023 році сягне рекордних 6,406 трлн грн і навіть дещо перевищить ВВП країни – 100,1% ВВП.

Аби рівень державного боргу не перешкоджав відновленню, розвитку України та рівню життя громадян, потрібно напрацювати ефективну стратегію управління ним. Для цього ми дослідили, як керують державним боргом у зарубіжних країнах та виокремили досвід, який можна адаптувати до України. 

Сьогодні розглянемо модель управління боргом у Німеччині, де Covid-19 став випробуванням економіки країни на міцність. 

Як Німеччина виходить з економічної кризи, яку спричинила пандемія? 

У Німеччині за управління державним боргом, позиками та готівкою відповідає Фінансове агентство. 

Інституція керує борговим портфелем, випускаючи державні цінні папери та проводячи операції на грошовому ринку. Основна мета управління боргом Німеччини полягає у тому, щоб утримувати витрати за відсотками якомога нижчими.

Одним із обов’язків установи є розробка нових інструментів фінансування для створення ефективних шляхів запозичення коштів. Останніми інноваціями на ринку капіталу були випуски облігацій федерального уряду, деномінованих у доларах США, а також зелених цінних паперів. 

Сучасний стан державного боргу Німеччини

Сьогодні Німеччина — провідна економічна держава Європи із розвиненою промисловістю та всіма видами транспорту. 

Тривалий час перед пандемією у Німеччині спостерігалося безперервне зниження у співвідношенні боргу до ВВП – на кінець 2019 року коефіцієнт становив 59,7%. 

Це давало громадянам надію на життя у фінансово стабільній країні. Так було поки пандемія коронавірусу не прокотилася світом, як цунамі. 

За другий рік пандемії коронавірусу державний борг Німеччини зріс на 162 млрд євро і становив 2,476 трлн євро. Рівень співвідношення боргу до ВВП зріс до 69,3% і значно перевищив контрольне значення Маастрихтського договору (60%).

Левова частка збільшення боргу була пов’язана з дефіцитом державного бюджету в розмірі 132 млрд євро. Через це очікувалося, що співвідношення боргу до ВВП зросте до 74% у 2021 році і буде надалі знижуватися аж до 2025 року (рисунок 1). 

Державний борг Німеччини
Рисунок 1. Тенденції у зміні коефіцієнта боргу у відсотках до ВВП Німеччини за 2020-2025 роки, %

Для зміцнення економіки Німеччини після пандемії уряд запустив Фонд економічної стабілізації. Створена інституція також перебуває під управлінням Фінансового агентства.

Тоді ж федеральний уряд Німеччини вперше випустив зелені федеральні цінні папери, що почали набувати прихильників у Європі. Вони завжди випускаються з тими ж характеристиками, що й звичайні федеральні цінні папери. Однак, обсяг їх випуску буде значно меншим. 

Одним із заходів, спрямованих у відповідь світу на гострі проблеми з ліквідністю під час кризи COVID-19, стало приєднання уряду Німеччини до країн G20 у прийнятті Ініціативи призупинення обслуговування боргу (DSSI). Вона передбачала заморожування виплат за боргом на 20 місяців для 77 найбідніших країн. Відстрочуючи виплати відсотків та основної суми, DSSI надавав країнам-боржникам більшу фінансову гнучкість на обмежений період, щоб дозволити їм інвестувати, наприклад, в охорону здоров’я. 

Крім того, G20 прийняла Загальну структуру боргу за межами DSSI , щоб мати можливість належним чином реагувати на проблеми платоспроможності, з якими стикаються країни, що розвиваються.

Висновки

Німеччина має агентську модель управління державним боргом (окрема структура/агентство вибирає найоптимальніші методи управління державним боргом). 

На стан економіки країни суттєво вплинула пандемія Covid-19 – тоді державний борг Німеччини досяг рекордного рівня. 

Ключову роль у подоланні виклику кризи відіграло те, що довгий час до пандемії у Німеччині спостерігалося безперервне зниження боргу відносно ВВП. Саме це допомогло Німеччині дати рішучу відповідь на виклики пандемії, не ставлячи під загрозу стабільність загального уряду. 

Які заходи вжила Німеччина для стабілізації економіки? 

  • створення Фонду економічної стабілізації;
  • випуск зелених облігацій;
  • приєднання до країн G20 у прийнятті Ініціативи призупинення обслуговування боргу (DSSI) для подолання наслідків пандемії найбіднішими країнами, серед яких – боржники Німеччини. 

Таким чином, завдяки інституційній моделі управління державним боргом, відносно низькому рівню співвідношення заборгованості відносно ВВП впродовж довгого часу до пандемії та випуску зелених облігацій Німеччині вдалося дати рішучу відповідь на виклики пандемії.

Вас може зацікавити