Моделі управління державним боргом у зарубіжних країнах та можливості їх адаптації в Україні

  • 292
  • 28

Нині в Україні відсутнє інституціоналізоване управління державним боргом, яке останніми роками планувалось у вигляді боргового агентства. Зараз робота із запозиченнями ведеться більшою мірою Міністерством фінансів, втім обсяги кредитів зростають, а необхідність їх залучення дедалі більше загострюється для України. В матеріалі досліджено моделі управління державним боргом у п’яти економічно розвинених країнах. Пропонуємо до уваги найбільш успішні рішення Німеччини, Японії, Британії, Франції та США як потенційні інструменти з удосконалення боргової політики України.