Динаміка державного боргу в період невизначеності: 2017-2022 роки

  • 64
  • 3

Зростання державного боргу для України є неминучим зараз. Боротьба з пандемією ковід, а пізніше необхідність протистояти російським військам збільшують бюджетні видатки, а отже й дефіцит бюджету та як наслідок – спонукають шукати нових запозичень. Я цьому матеріалі ми досліджуємо тенденції зовнішньої заборгованості України впродовж останніх шести років та шукаємо оптимальні шляхи удосконалення інструментів кредитування держави.